مالیات
خدمات مالیاتی

خدمات مالیاتی

شرکت حسابداری نوین ساتراپ مولانا با هدف جلب رضایت مدیران شرکت ها و صاحبان کسب و کار با استفاده

از اطلاعات صحیح حسابداری و واقف بر اخرین بخشنامه ها و لوایح مالیاتی آماده خدمت رسانی  در خصوص:

اخذ کد اقتصادی و گواهی ارزش افزوده

تهیه و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده اشخاص حقیقی و حقوقی

تهیه و ارسال اظهارنامه عملکرد طبق آخرین بخشنامه های مصوب ۱۶۹ اشخاص حقیقی و حقوقی

مشاوره و دفاع مالیاتی در مراحل مختلف

لیست حقوق و دستمزد دارایی

تهیه و ارسال لیست بیمه

پلمپ و تحریر دفاتر

تهیه لایحه های مالیاتی  در چهار چوب قانون

حضور در جلسات رسیدگی مالیاتی

پیگیری کلیه ی اعتراضات مالیاتی در مرحله های متعدد

مشاوره معافیت های مالیاتی و کاهش جرائم اشخاص حقیقی و حقوقی

کد گزاری صحیح, اصلاح و بستن حسابها طبق استانداردها و چهار چوب  قانونی

برای دریافت خدمات مالیاتی  شرکت نوین ساتراپ مولانا  اینجا کلیک کنید.