با افتخار اعلام میداریم شرکت نوین ساتراپ مولانا دارای پروانه کسب از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی می باشد

دستور العمل