لیست حق بیمه تأمین اجتماعی آنلاین

چگونه لیست حق بیمه تأمین اجتماعی را آنلاین ارسال و پرداخت کنیم؟

اگر قصد دارید در تأمین اجتماعی کارگاه جدیدی ثبت کنید دانستن چند نکته برای شما ضروری است. بعد از گرفتن کد کارگاه، می‌توانید هرماه لیست بیمه کارگاه خود را به‌صورت اینترنتی ارسال کنید. در این گزارش ضمن آموزش نحوه گرفتن کد کارگاه بیمه تأمین اجتماعی یاد می‌گیرید چطور لیست حق بیمه را اینترنتی ارسال و پرداخت کنید.

چگونه کد کارگاه تأمین اجتماعی بگیریم؟

قبل از هرکاری باید مدارکی را آماده کنید. بسته به اینکه کارگاه شما حقیقی باشد یا حقوقی این مدارک متفاوت است.

 مدارک کارفرمای حقیقی

جواز کسب صنفی معتبر (دائم یا موقت)
پروانه تأسیس یا بهره‌برداری
اسناد مالکیت یا اسناد اجاره یا صلح‌نامه کارگاه
احکام مراجع قضایی مبنی بر مالکیت یا اجاره کارگاه
تأییدیه اتحادیه یا مجمع امور صنفی مربوطه مبنی بر کارفرمایی و بهره‌برداری کارگاه
تکمیل و ارائه فرم نمونه امضاء و اثرانگشت کارفرما و کد ملی

مدارک کارفرمای حقوقی

تکمیل و ارائه فرم نمونه امضاء صاحبان امضاء مجاز و نمونه مهر آنها
آگهی تأسیس، روزنامه رسمی و اساسنامه شرکت
تصویر سند مالکیت یا اجاره محل شرکت
پروانه تأسیس یا بهره‌برداری
سایر مدارک مرتبط با شروع فعالیت و تأسیس شرکت در صورت ضرورت (مانند اظهارنامه ثبت و موافقت اصولی)
شناسه و کد ملی اشخاص حقوقی
نامه درخواست صدور کد کارگاه در سربرگ شرکت به همراه مهر و امضاء

بعد از آن شما باید افرادی را که می‌خواهید تحت پوشش بیمه کارگاهتان باشند به شعبه معرفی کنید. کسانی که تا به حال کد بیمه نداشته‌اند باید این فرم را تکمیل کنند و با اصل کارت ملی و شناسنامه و یک قطعه عکس به واحد نام‌نویسی شعبه مراجعه کنند. برای کسانی که قبلاً کد بیمه داشتند یک معرفی‌نامه از کارگاه و اصل کارت ملی کافی است.

برای اینکه بتوانید لیست بیمه خود را به‌صورت اینترنتی ارسال کنید اگر کارفرمای حقیقی هستید با تکمیل فرم تعهدنامه ارسال لیست حقوق و دستمزد از طریق اینترنت» و «فرم تعهدنامه ابلاغ الکترونیکی احکام مطالباتی مربوط به اشخاص حقیقی» و اگر شخص حقوقی هستید ضمن تکمیل فرم «تعهدنامه ارسال لیست حقوق و دستمزد از طریق اینترنت» و همچنین فرم شماره ۲ و ۳ «تعهدنامه ابلاغ الکترونیک احکام مطالباتی مربوط به اشخاص حقوقی» با همراه داشتن کپی اساسنامه شرکت، روزنامه رسمی، اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه کارفرما به کارشناس درآمد خود مراجعه و نام کاربری و گذرواژه خود را دریافت کنید.

سازمان تأمین اجتماعی بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌گر اجتماعی ایران است که بیش از ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بیمه شده اصلی و ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر مستمری‌بگیر دارد. در مجموع با احتساب خانواده‌های این جمعیت ۴۲ میلیون ایرانی تحت پوشش این سازمان هستند. مطابق قانون کارفرمایان هرماه باید ۳۰ درصد حقوق کارکنانشان را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند که از این میزان %۲۳ سهم کارفرما و %۷ سهم فرد بیمه شده است. مهلت اعلام فهرست بیمه هر کارگاه پایان ماه بعد است و تا این زمان باید حق بیمه پرداخت شود. درصورتی‌که کارفرمایی نتواند در این مهلت قانونی فهرست را اعلام کند دچار جریمه ۱۰ درصدی می‌شود. اگر این مبلغ تا این مهلت پرداخت نشود کارفرما شامل جریمه ۲ درصدی خواهد شد.

بنابر این شما باید بهترین مشاورین و متخصصین را برای دریافت راهنمایی را از شرکت نوین ساتراپ مولانا بخواهید .